Κατηγορία

Other Languages

We Stand Against State Repression

Received 05/09/2019English version WE STAND AGAINST STATE REPRESSION The state and capitalism continue to target the freedom of the social base and appropriate its labour and resources. In recent years we have experienced some of the…

France: NO G7 in Biarritz (2019)

----------- FRENCH ----------- (ENG, EUSKARRA, GERMAN, PORTUGUESE BELOW) Après la magnifique période de résistance autour du sommet du G20 de Hambourg en 2017, après le sommet du G7 de Juin 2018 au Québec - placé sous un niveau répressf…

Por um Dezembro Negro!

Com o anárquico Sebastián Oversluij na memória, a quatro anos de sua morte em combate no Chile, em meio de uma tentativa de expropriação bancária em dezembro de 2013.Com o coração inchado recordando o companheiro anarquista…

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες