Αποποίηση Ευθυνών

Oι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας αποτελούν προσφορά υπηρεσίας (αντί-ενημέρωσης) και δεν αντικαθιστούν την παροχή συμβουλών σε προσωπικό επίπεδο. Παρά την προσεκτική απόκτηση και διάθεση των πληροφοριών, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν εγγυόμαστε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητά τους.

Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στην mpalothia, εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η mpalothia δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται εδώ.

Η mpalothia είναι μια open publishing σελίδα, με παράλληλη λήψη ειδήσεων, δράσεων, ρεπορτάζ, ανάληψης ευθύνης και άλλων, με ποικίλους τρόπους (email, socials, προσωπική συνάντηση κλπ). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να μη δημοσιεύσουμε κάποιες επιστολές που μας αποστέλλετε, για λόγους που κρίνουμε πως δε συνάδουν με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

Δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση

Εργαζόμαστε πάνω σε τρόπους με τους οποίους να επιλέγονται οι πιο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Παρόλα αυτά, ουδείς/μια εκ των διαχειριστών/ριων, συντακτών/ριων, των συνεισφερόντων/σων, χειριστών/ριων ή οποιοσδήποτε άλλος/η συνδέεται με τη mpalothia, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να είναι αρμόδιος/α για την εμφάνιση οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ή που συνδέονται με τρίτες ιστοσελίδες.

Η mpalothia δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων πληροφοριών σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ούτε η αναφορά μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες αυτές υποδηλώνει ότι η mpalothia επικυρώνει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Μη υποχρεωτική αποδοχή ή/και παρότρυνση

Το ίδιο ισχύει τόσο για τις δημοσιευμένες επιστολές και δράσεις που μας αποστέλλονται όσο και για τις δημοσιεύσεις χρηστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Δε σημαίνει πως πάντοτε η mpalothia τα αποδέχεται στο σύνολο ή σε μέρος τους. Αυτό ισχύει και για τις δημοσιεύσεις μεμονωμένων συντακτών/ριων, οι οποίες πρωτίστως εκπροσωπούν τον εαυτό τους και όχι κατ’ ανάγκη τη mpalothia.

Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η αποδοχή ή μη των πληροφοριών και καλεσμάτων αποτελεί ατομική υπόθεση του/της καθενός/μιας και δε σημαίνει απαραίτητα πως η mpalothia παροτρύνει σε οτιδήποτε.

Ευθύνη Χρήσης

Επίσης, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από όπου βλέπετε αυτές τις πληροφορίες. Η mpalothia δεν έχει πρόβλημα -σε ιδεολογικό επίπεδο- με την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, αλλά καθώς αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές στην πολιτεία της Orem, UT, στις ΗΠΑ, διατηρούνται υπό την προστασία που προσφέρεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι νόμοι στη χώρα σας μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης έκφρασης όσο οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και υπό αυτήν τη μορφή η mpalothia δε μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων εάν τη συνδέσετε με μια συγκεκριμένη περιοχή ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.