Αρχική » Tag Archives: Anarchy Black Cross

Tag Archives: Anarchy Black Cross

EUA: APOIE A CNA BLOOMINGTON E O FUNDO DE GUERRA PARA XS PRISIONEIRXS ANARQUISTAS!

DOAR AQUI  Desde outubro de 2015, a Cruz Negra Anarquista de Bloomington vem proporcionando fundos mensais axs presxs anarquistas em todo Estados Unidos através de nosso Fundo de Guerra para xs Prisioneirxs Anarquistas. Agora estamos pedindo ajuda para manter forte este projeto no futuro. Escolhemos especificamente companheirxs que estavam recebendo muito pouco dinheiro ou apoio de fora, que não têm …

Περισσότερα

EE.UU.: ¡APOYA A LA C.N.A. BLOOMINGTON Y AL FONDO DE GUERRA PARA LXS PRISIONERXS ANARQUISTAS!

DONAR AQUÍ  Desde octubre del 2015, la Cruz Negra Anarquista de Bloomington ha estado proporcionando fondos mensuales a lxs presxs anarquistas en todo Estados Unidos a través de nuestro Fondo de Guerra para lxs Prisionerxs Anárquicxs. Ahora estamos pidiendo ayuda para mantener fuerte este proyecto para el futuro. Hemos escogido específicamente a compañerxs que estaban recibiendo muy poco dinero o apoyo del exterior, …

Περισσότερα

USA: Support the Bloomington ABC Anarchist Prisoner War Fund!

DONATE HERE Since October 2015, Bloomington Anarchist Black Cross has been providing consistent  monthly funds to anarchist prisoners throughout the United States via our Anarchist Prisoner War Fund. We are now asking for help keeping this project going strong into the future. We have specifically chosen comrades who were receiving very little money or support from the outside, who have no familial support, …

Περισσότερα

Κομμουνιστικοποίηση : ο καρκίνος του σύγχρονου αναρχικού “χώρου”

Εισήγηση του Αναρχικού Μαύρου Σταυρού-Πυρήνα Εμπρακτης Αναρχικής Αλληλεγγύης στην εκδήλωση ABC FESTIVAL VIENNA που πραγματοποιήθηκε 20 – 23 Απριλίου 2017 Στο πέρας ενός χρονικού διηνεκούς στο οποίο εντοπίζουμε μια εξελικτική ροή της πολιτικής και ιδεολογικής αποκρυστάλλωσης των αναρχικών ιδανικών, διακρίνουμε, ειδικότερα στο σήμερα, μια αξιακή μετατόπιση προς μια πιο δογματική προσέγγιση του υπάρχοντος, τόσο αναλυτικά όσο και στρατηγικά. Μεγάλο μέρος …

Περισσότερα

ΑΜΣ – Πυρήνας Έμπρακτης Αναρχικής Αλληλεγγύης: Σε στιγμές πολέμου ο εχθρός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο

5/1/2017 δυνάμεις καταστολής του κράτους εκτελούν έφοδο σε οικία στην περιοχή της Ηλιούπολης και συλλαμβάνουν την Αναρχική Πόλα Ρούπα μέλος του Ε.Α. και την συντρόφισσα Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου, η οποία και ανέλαβε την ευθύνη για συμμετοχή στην ίδια οργάνωση, καθώς επίσης από την πρώτη στιγμή απαγάγουν το 6χρονο παιδί του ζεύγους Ρούπα-Μαζιώτη. Μετά την σύλληψη και παρά την απαίτηση της Πόλας …

Περισσότερα