Κατηγορία

International

Nothing is finished, Everything Continues

These are tough times. Disgusted by imposed social behaviour and the models it reproduces, against every form of authority and exploitation, we aim at the destruction of this rotten system, whether it’s in “crisis” or is “prospering”.As…

Nulla è finito, tutto continua

Ricevuto 04/01/2021 via malacoda.noblogs.org Nulla è finito, tutto continua Questi sono tempi duri. Disgustati dai comportamenti sociali imposti e dai modelli che riproducono, contro ogni forma di autorità e di sfruttamento, puntiamo alla…

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες