Κατηγορία

International

Genova, Italia: Incendiato veicolo Eni

Ricevuto 05/08/2019 “Noi attacchiamo solo per noi stessi, per fare e rifare un’esperienza intima del rifiuto di questo mondo. Il senso e la consistenza delle nostre vite emergono solo in questi pochi secondi” . Il principale motivo che ci…

Genova, Italy: Eni vehicle burned

Received 05/08/2019“We attack only for ourselves, to make and redo an intimate experience of the rejection of this world.The meaning and the consistency of our lives emerge only in these few seconds” .The main reason that drives…

Pisa, Italy: Galeone Occupato has been evicted

Received 01/08/2019On 30 July 2019 has been evicted Galeone Occupato, located at via Lucchese 65, in Pisa, an anarchist squatted building existing since May 26th, 2017. A huge deployment of law enforcement, along with the fire fighters,…

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες