Κομοτηνή: Μικροφωνική αλληλεγγύης στην Ροζάβα

0
161

Λάβαμε 25/01/2019

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΡΟΖΑΒΑ

Δευτέρα 28/01/19 Ώρα 12:00

Πλατεία Ειρήνης

UTOPIA A.D.