ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΒΕΛΓΙΟΥ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

0
201

Λάβαμε 13/07/2018 από Αλληλέγγυοι/Αλληλέγγυες στον Επαναστατικό Αγώνα

H Διεθνής Κόκκινη Βοήθεια Βελγίου πραγματοποίησε παρέμβαση για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ελλάδα στην Ελληνική Πρεσβεία στις 11 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Η πάρεμβαση έγινε την ημέρα που το δικαστήριο  επέρριψε την ισόβια ποινή και 25 επιπλέον χρόνια στο μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, Πόλα Ρούπα. Ακολουθεί το κείμενο που διαβάστηκε για την απόγαση του δικαστηρίου (και μια μετάφραση). Στην σελίδα της Διεθνούς Κόκκινης Βοήθειας μπορεί να δει κάποιος την αφίσα που εξέδωσαν για τους πολιτικούς κρατούμενους και την παρέμβασή τους στην Πρεσβεία της Ελλάδας.

17h00 – Liberté pour les révolutionnaires emprisonné.e.s en Grèce ! posté le mercredi 11 juillet 2018 17:00

lieu : Ambassade de Grèce
adresse : Rue des Petits Carmes 10, Bruxelles 1000

11 juillet 2018 Grèce : Pola Roupa condamnée à la prison à vie + 25 ans

Le verdict vient de tomber dans le procès contre Pola Roupa, militante de Lutte Révolutionnaire, pour le procès des attaques contre la Banque de Grèce et les bureaux du FMI à Athènes en 2014 (voir notre article). Prison à perpétuité + 25 ans pour “dirigeance d’une organisation terroriste” et “incitation physique” à la réalisation des actions. Ce procès a connu deux éléments tout à fait nouveaux qui le distingue des précédents procès “anti-terroristes” en Grèce.

Selon le procureur, si l’attaque qui a dévasté le siège de la Banque de Grèce avait totalement réussi, autrement dit, si les gardes n’avaient eu le temps de baisser les rideaux métalliques, les 75kg d’explosifs auraient détruits purement et simplement le bâtiment. Il aurait pu en résulter l’effondrement du système bancaire grec et, considérant le moment choisi par l’action, un effondrement du système économique grec. C’est la première fois qu’un procureur reconnait un tel impact potentiel aux actions de Lutte Révolutionnaire (un ministre l’avait déjà reconnu au détour d’un entretien). D’ordinaire, dans ce type de procès, les procureurs dénient tout impact politique, effectif ou potentiel, des actions armées, et ce déni est la base juridique sur laquelle ils écartent la qualification de “crime politique” prévue par la constitution grecque.

La seconde nouveauté à ce procès est que le procureur a obtenu la condamnation de Pola Roupa pour ces deux actions non pas pour sa participation personnelle, mais en tant que “dirigeante” de Lutte Révolutionnaire et “incitatrice” de ces actions.

https://secoursrouge.org/Grece-Pola-Roupa-condamnee-a-la-prison-a-vie+25-ans https://rotehilfech.noblogs.org/post/2018/07/11/griechenland-pola-roupa-zu-lebenslanglich-25-jahren +verurteilt/

Liste des documents liés à la contribution

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ     
11 Ιουλίου 2018
Ελλάδα: η Πούλα Ρούπα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη + 25 χρόνια

Η απόφαση έχει μόλις εκδοθεί  στη δίκη κατά της Pola Ρούπα, μαχήτριας του Επαναστατικού Αγώνα, στη δίκη της επίθεσης εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας και το γραφείο του ΔΝΤ στην Αθήνα το 2014 (δείτε το άρθρο). Ισόβια ποινή φυλάκισης Ζωή + 25 χρόνια για «διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης» και «φυσική αυτουργία» για ενέργειες/δράσεις. Αυτή η δίκη έχει δύο εντελώς νέα στοιχεία που τις διακρίνει από προηγούμενες «αντιτρομοκρατικές» δίκες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αν η επίθεση που κατέστρεψε το αρχηγείο της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν απόλυτα επιτυχής, δηλαδή, εάν οι φρουροί δεν είχαν χρόνο να κατεβάσουν το μεταλλικό ρολό τα 75kg εκρηκτικών υλών θα είχαν  καταστρέψει εντελώς το κτίριο. Θα μπορούσε αυτό να είχε οδηγήσει στην κατάρρευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και, λαμβάνοντας υπόψη τη στιγμή που επελέγη η δράση, θα γίνονταν  κατάρρευση του ελληνικού οικονομικού συστήματος.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας εισαγγελέας έχει αναγνωρίσει έναν τέτοιο δυνητικό αντίκτυπο στις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα (ένας υπουργός το είχε ήδη αναγνωρίσει στο πλαίσιο μιας συνέντευξης). Συνήθως σε αυτό το είδος των δικών,  οι εισαγγελείς αρνούνται οποιαδήποτε πολιτικό αντίκτυπο και επιρροή, πραγματική ή δυνητική, ένοπλων  ενεργειών, και αυτή η άρνηση είναι η νομική βάση επί της οποίας  απορρίπτουν  την αποδοχή του «πολιτικού εγκλήματος » σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα.

Η δεύτερη καινοτομία σε αυτή τη δίκη είναι ότι ο εισαγγελέας που κρίνει με βάση τις επιλογές και την υπεράσπιση των ενεργειών από την  Pola Ρούπα την έκρινε χωρίς στοιχεία ένοχη  για την προσωπική συμμετοχή της ,  ως «διεύθυντρια » του Επαναστατικού Αγώνα και «εμπνευστής» των ενεργειών αυτών.

17h00 – Liberté pour les révolutionnaires emprisonné.e.s en Grèce ! posté le mercredi 11 juillet 2018 17:00

lieu : Ambassade de Grèce
adresse : Rue des Petits Carmes 10, Bruxelles 1000

11 juillet 2018 Grèce : Pola Roupa condamnée à la prison à vie + 25 ans

Le verdict vient de tomber dans le procès contre Pola Roupa, militante de Lutte Révolutionnaire, pour le procès des attaques contre la Banque de Grèce et les bureaux du FMI à Athènes en 2014 (voir notre article). Prison à perpétuité + 25 ans pour “dirigeance d’une organisation terroriste” et “incitation physique” à la réalisation des actions. Ce procès a connu deux éléments tout à fait nouveaux qui le distingue des précédents procès “anti-terroristes” en Grèce.

Selon le procureur, si l’attaque qui a dévasté le siège de la Banque de Grèce avait totalement réussi, autrement dit, si les gardes n’avaient eu le temps de baisser les rideaux métalliques, les 75kg d’explosifs auraient détruits purement et simplement le bâtiment. Il aurait pu en résulter l’effondrement du système bancaire grec et, considérant le moment choisi par l’action, un effondrement du système économique grec. C’est la première fois qu’un procureur reconnait un tel impact potentiel aux actions de Lutte Révolutionnaire (un ministre l’avait déjà reconnu au détour d’un entretien). D’ordinaire, dans ce type de procès, les procureurs dénient tout impact politique, effectif ou potentiel, des actions armées, et ce déni est la base juridique sur laquelle ils écartent la qualification de “crime politique” prévue par la constitution grecque.

La seconde nouveauté à ce procès est que le procureur a obtenu la condamnation de Pola Roupa pour ces deux actions non pas pour sa participation personnelle, mais en tant que “dirigeante” de Lutte Révolutionnaire et “incitatrice” de ces actions.

https://secoursrouge.org/Grece-Pola-Roupa-condamnee-a-la-prison-a-vie+25-ans https://rotehilfech.noblogs.org/post/2018/07/11/griechenland-pola-roupa-zu-lebenslanglich-25-jahren +verurteilt/

Liste des documents liés à la contribution

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ     
11 Ιουλίου 2018
Ελλάδα: η Πούλα Ρούπα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη + 25 χρόνια

Η απόφαση έχει μόλις εκδοθεί  στη δίκη κατά της Pola Ρούπα, μαχήτριας του Επαναστατικού Αγώνα, στη δίκη της επίθεσης εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδας και το γραφείο του ΔΝΤ στην Αθήνα το 2014 (δείτε το άρθρο). Ισόβια ποινή φυλάκισης Ζωή + 25 χρόνια για «διεύθυνση τρομοκρατικής οργάνωσης» και «φυσική αυτουργία» για ενέργειες/δράσεις. Αυτή η δίκη έχει δύο εντελώς νέα στοιχεία που τις διακρίνει από προηγούμενες «αντιτρομοκρατικές» δίκες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αν η επίθεση που κατέστρεψε το αρχηγείο της Τράπεζας της Ελλάδας ήταν απόλυτα επιτυχής, δηλαδή, εάν οι φρουροί δεν είχαν χρόνο να κατεβάσουν το μεταλλικό ρολό τα 75kg εκρηκτικών υλών θα είχαν  καταστρέψει εντελώς το κτίριο. Θα μπορούσε αυτό να είχε οδηγήσει στην κατάρρευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και, λαμβάνοντας υπόψη τη στιγμή που επελέγη η δράση, θα γίνονταν  κατάρρευση του ελληνικού οικονομικού συστήματος.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας εισαγγελέας έχει αναγνωρίσει έναν τέτοιο δυνητικό αντίκτυπο στις ενέργειες του Επαναστατικού Αγώνα (ένας υπουργός το είχε ήδη αναγνωρίσει στο πλαίσιο μιας συνέντευξης). Συνήθως σε αυτό το είδος των δικών,  οι εισαγγελείς αρνούνται οποιαδήποτε πολιτικό αντίκτυπο και επιρροή, πραγματική ή δυνητική, ένοπλων  ενεργειών, και αυτή η άρνηση είναι η νομική βάση επί της οποίας  απορρίπτουν  την αποδοχή του «πολιτικού εγκλήματος » σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα.

Η δεύτερη καινοτομία σε αυτή τη δίκη είναι ότι ο εισαγγελέας που κρίνει με βάση τις επιλογές και την υπεράσπιση των ενεργειών από την  Pola Ρούπα την έκρινε χωρίς στοιχεία ένοχη  για την προσωπική συμμετοχή της ,  ως «διεύθυντρια » του Επαναστατικού Αγώνα και «εμπνευστής» των ενεργειών αυτών.