Κατηγορία

English

Italy: Update about Juan at August 3rd, 2019

Received 09/08/2019 By letter, Juan (arrested on 21 May 2019, after a few years in hiding) lets it be known that he is receiving all the words that are written to him, even if the censorship is hard enough. Instead, he has difficulty in…

Italy: Updates about the situation of Divine

Received 09/08/2019On July 19th, 2019, at the end of the hearing at the CPR of Bari, the judge didn’t validate the request for detention at the Bari lager, the reasons for the detention were not deemed sufficient. Once left the worst…

Genova, Italy: Eni vehicle burned

Received 05/08/2019“We attack only for ourselves, to make and redo an intimate experience of the rejection of this world.The meaning and the consistency of our lives emerge only in these few seconds” .The main reason that drives…

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες