Αντιεξουσιαστική Κίνηση Κομοτηνής: Όχι στη δημιουργία αιολικού πάρκου στην Σαμοθράκη

0
400

Αφίσα ενάντια στην δημιουργία αιολικού πάρκου στην Σαμοθράκη

Αντιεξουσιαστική Κίνηση Κομοτηνής