Tι πιο υγιές από την αντίσταση στην συνδημία της εξουσίας!

Λάβαμε 16/11/2020 από Αλληλέγγυοι Λειτουργοί Υγείας

Tι πιο υγιές από την αντίσταση στην συνδημία της εξουσίας!

Η εξάπλωση του covid 19 απέδειξε την αναποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του. Έδειξε επίσης ότι την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών επιλογών στην υγεία ήρθαν να καλύψουν επεμβατικά διατάγματα αστυνομικού τύπου από την πολιτική προστασία.

Το αστυνομικό κράτος αφού έθεσε σε περιστολή τα εργασιακά κεκτημένα, στην συνέχεια ήρθε να καταστείλει δασικά κοινωνικά δικαιώματα όπως η δημοσία συνάθροιση. Με πρόσχημα την αποτροπή εξάπλωσης του ιού, το κράτος απαγόρευσε τον δημόσιο εορτασμό της μνήμης της επετείου του Πολυτεχνείου μην επιτρέποντας τις 3ημερες εκδηλώσεις, κλείδωσε το πολυτεχνείο, συνέλαβε Αναρχικούς που ζητούσαν ο ιστορικός χώρος να μείνει ανοικτός και τελικά εξάγγειλε την ποινικοποίηση των δημόσιων συναθροίσεων άνω των τεσσάρων ατόμων.

Όλα αυτά τα μέτρα δεν μας εκπλήσσουν αποτελούν την σύγχρονη μορφή περιφράξεων του δημόσιου χώρου από το κράτος εκτάκτου ανάγκης και την επιβολή πανοπτικού ελέγχου με την μορφή sms. Όπως έχουμε επισημάνει σε παλαιότερες ανακοινώσεις μας από την αρχή της πανδημίας τα μέτρα που έχει πάρει το κράτος είναι σε αντιδιαστολή με τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης του ιού. Αποτελούν δε συνδημία κρατικού αυταρχισμού στοιχείο εγγενές που ενυπάρχει σε κάθε εξουσία, το δημοκρατικό καθεστώς δεν αποτελεί εξέρεση αλλά επιβεβαίωση του.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο covid 19 δεν είναι μια απλή πανδημία αλλά κτι περισσότερο αλλά συνδημία σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Αν και υγειονομικά εμπεριέχει την συσσωμάτωση δύο ή περισσοτέρων ταυτόχρονων ή διαδοχικών επιδημιών, αναπτύσσεται σε ευάλωτους πληθυσμούς με βιολογικές αλληλεπιδράσεις, που επιδεινώνουν την πρόγνωση και τις επιπτώσεις της νόσου. Συνεπώς η αντιμετώπιση του covid19 ως συνδημία αποτελεί ένα σύνθετο δίκτυο με αλληλεπιδρώσες, που να στοχεύει στις αμοιβαία ενισχυτικές επιδημίες που συνδέονται μεταξύ τους με κοινούς παράγοντες κινδύνου και προστασίας όπως τα υποκείμενα νοσήματα. Γιαυτό η ολιστική αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης χρειάζεται την ανασημασιοδότηση της έννοιας της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής επιστημονικής κατανόησης των ασθενειών, ώστε να επικεντρωθεί η προσοχή στις πολύπλευρες αλληλεπιδράσεις που εμφανίζονται μεταξύ της υγείας μιας κοινότητας, των πολιτικών και οικονομικών δομών και των επιδράσεων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τουναντίων οι ενέργειες στρέφονται στο αποτέλεσμα και αγνοούν τις αιτίες.

Κατά την άποψη μας ως Λειτουργοί υγείας οι επιπτώσεις του covid19 ως συνδημικό σύνδρομο αναπτύσσεται λόγω της υφιστάμενης ανισότητας σε ζητήματα υγείας, που προκαλείται από τη φτώχεια, το άγχος ή τη δομική βία και θα έπρεπε να απασχολεί όλους όσους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία και τις επιπτώσεις των κοινωνικών συνθηκών στην υγεία. Αυτή η συνδημική προσέγγιση αποκλίνει από την μονοδιάστατη βιοϊατρική προσέγγιση των ασθενειών που απομονώνονται διαγνωστικά, για τη μελέτη και τη θεραπεία τους ως διακριτές οντότητες από άλλες ασθένειες και ανεξάρτητες από το κοινωνικό τους πλαίσιο.

Εν κατακλείδι η κατανόηση της σημερινής πανδημίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξέταση της δυναμικής αλληλεπίδρασης της νόσου με άλλα προβλήματα υγείας στο πλαίσιο κοινωνικών και διαρθρωτικών συνθηκών όπως η φτώχεια, η άνιση πρόσβαση στους πόρους, η βία, το στίγμα κοκ. Χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος στην συγκρότηση των υπηρεσιών υγείας, το κοινωνικό σύστημα, την οικονομία και όχι αυταρχικά αστυνομικά μέτρα.

Με βάση τα προηγούμενα η κάθοδος στον δρόμο και η επαναδιεκδίκηση του δημόσιου με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί την αναβίωση μια επετείου, αλλά την έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής ανυπακοής και την ανάδειξη υπεράσπισης της αυταξίας της Ελευθερίας διότι χωρίς αυτήν η υγεία δεν μπορεί να υφίσταται. Στο πλαίσιο αυτό η παρουσία όλων μας δεν είναι απλά φόρος τιμής, αλλά επιβεβλημένη πολιτική και κοινωνική στάση.

Αλληλέγγυοι Λειτουργοί Υγείας
16/11/2020

Απαντήστε

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες