Ετικέτα

arson attack

Genova, Italia: Incendiato veicolo Eni

Ricevuto 05/08/2019 “Noi attacchiamo solo per noi stessi, per fare e rifare un’esperienza intima del rifiuto di questo mondo. Il senso e la consistenza delle nostre vite emergono solo in questi pochi secondi” . Il principale motivo che ci…

Genova, Italy: Eni vehicle burned

Received 05/08/2019“We attack only for ourselves, to make and redo an intimate experience of the rejection of this world.The meaning and the consistency of our lives emerge only in these few seconds” .The main reason that drives…

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες