Σκουριές: Στο ίδιο έργο θεατές

Η συνεχόμενη επικοινωνιακή επίθεση της εταιρείας Eldorado Gold, και του κράτος μέσω των κυβερνήσεων, που λυμαίνονται και καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις στρεμμάτων αρχέγονου δάσους στις Σκουριές Χαλκιδικής για δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις της η Eldorado Gold διαβεβαιώνει την κοινή γνώμη ότι διεξάγει μια εξαιρετικά επωφελή επένδυση για την χώρα δίνοντας και πολλές θέσεις εργασίας για την περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ενώ εμφανίστηκε να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ελληνική νομοθεσία. Η επικοινωνιακή εκστρατεία παραπληροφόρησης της Eldorado Gold και της πολιτικής ηγεσίας, πολλαπλασιάζετε εργολαβικά από τα κραταιά ΜΜΕ, τα οποία ανελλιπώς τροφοδοτούν οικονομικά τα τελευταία χρόνια με χορηγίες το έργο. H αλήθεια όμως είναι άλλη.

Χωριά και κάτοικοι που ζουν στην ομηρία της καταστροφής, της καταστολής και του θανάτου..

Κάτοικοι που ζουν στην ομηρία της εργασίας στα μεταλλεία, μιας εργασίας που το μόνο αποτέλεσμα έχει τον θάνατο ,αφού είτε θα πεθάνουν από κάποιο «εργατικό» ατύχημα είτε από το μικρό προσδόκιμο ζωής αφού ο οργανισμός τους θα νοσήσει από βαριές ασθένειες.

Η Eldorado Gold είναι μια εταιρεία, η οποία απέκτησε την ιδιοκτησία της τεράστιας έκτασης δάσους στις Σκουριές Χαλκιδικής με σκανδαλώδη τρόπο από το Ελληνικό δημόσιο, υπόθεση για την οποία το Ελληνικό κράτος έχει καταδικαστεί για παράνομες ενισχύσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια εταιρεία, που της έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατομμυρίων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι μια εταιρεία, που εφαρμόζει στην πράξη σοβαρότατες αποκλίσεις από την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης, που η ίδια κατέθεσε. Είναι τέλος μια εταιρεία, που είναι αποφασισμένη να φέρει προ τετελεσμένων τις τοπικές κοινωνίες και, γενικότερα, την Ελληνική κοινωνία, συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό την καταστροφή του δάσους των Σκουριών, κόντρα σε όσα επικοινωνιακά τερτίπια επινοεί.

Το προς εξόρυξη και εκμετάλλευση πέτρωμα στις Σκουριές ανέρχεται σε 146,2 εκατομμύρια τόνους, από τους οποίους 66,9 εκατομμύρια τόνοι θα εξορυχτούν επιφανειακά και το υπόλοιπο υπόγεια.

Αποψίλωση του δάσους σε μια έκταση μεγαλύτερη των 2.500 στρεμμάτων το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η αποψίλωση γίνεται με ολοκληρωτική εκρίζωση των δένδρων ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να βλαστήσουν εκ νέου οι ρίζες.

Επιφανειακή εξόρυξη του πετρώματος που προγραμματίζεται να ανέλθει σε 24.000 τόνους ημερησίως και θα επιτυγχάνεται με εκσκαφή και ανατινάξεις .Η ημερήσια χρησιμοποίηση εκρηκτικών θα κυμαίνεται από 4 έως 6 τόνους ενώ ο κρατήρας που θα δημιουργηθεί κατά την εξόρυξη θα έχει διάμετρο 705 και βάθος 220 μέτρα .Θα γίνει συνδυασμός μιας επιφανειακής εκμετάλλευσης μεσαίου (300 m) ή μεγαλύτερου (400 m) βάθους ακολουθούμενη από υπόγεια εκμετάλλευση. ‘Οι εργασίες στο όρυγμα εκτελούνται 7 ημέρες την εβδομάδα, σε 24 άωρη βάση, σε τρεις 8ωρες βάρδιες.. Η επιφανειακή εξόρυξη θα διαρκέσει 11 χρόνια και θα ακολουθήσει υπόγεια εκμετάλλευση για άλλα 20 χρόνια.

Όρυξη 9 υδρογεωτρήσεων περιμετρικά του κρατήρα και μέχρι βάθους 790 μέτρων (= 140 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας), για προ-αποστράγγιση του μεταλλείου ώστε η απόληψη του πετρώματος να γίνεται εν ξηρώ και για άντληση νερού που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού.. Η συνεχής άντληση νερού από προοδευτικά μεγαλύτερα βάθη, θα προκαλέσει υποβιβασμό της υπεδάφειας στάθμης νερού (κώνος αποστράγγισης) σε μια έκταση 14.400 στρέμματα Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η αποστράγγιση του βουνού και η υποβάθμιση και καταστροφή του δάσους πολύ πέραν της περιοχής που ήδη αποψιλώθηκε. Κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, στην επιφάνεια του γυμνού πλέον εδάφους το νερό θα απορρέει επιφανειακά, συχνά θα εμφανίζονται πλημμυρικά επεισόδια και θα προκαλούνται έντονες διαβρώσεις. Επιπλέον, θα προκληθεί εξαφάνιση πηγών, μείωση της ροής ρεμάτων και ποταμών και ουσιαστική αχρήστευση υδρογεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση κατοίκων και άρδευση καλλιεργειών όπως του ποταμού Χαβρία (ρέμα Παναγιάς και ρέμα Ξινονέρι), που εκτιμάται ότι θα υποστούν “ελαφρά” μείωση πηγαίων αναβλύσεων.

Το τελικό προϊόν θα είναι μόλις το 1,97 % του πετρώματος ενώ το υπόλοιπο (= 98,03 %) του πετρώματος θα είναι τα απόβλητα εμπλουτισμού Με άλλα λόγια ένα μέρος του βουνού απλά θα μετατραπεί σε απόβλητο και θα μεταφερθεί σε κοντινή απόσταση στις λίμνες απόθεσης, όπου θα παραμείνει τοξικό για πάντα.

Κατασκευή δύο φραγμάτων ύψους αντίστοιχα 131 και 143 μέτρων με τη χρησιμοποίηση αποβλήτων εξόρυξης ώστε να δημιουργηθούν λίμνες απόθεσης στις οποίες θα αποτεθούν τα απόβλητα της επεξεργασίας εμπλουτισμού .

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιφανειακής εξόρυξης (11 έτη), θα παράγεται σκόνη πετρώματος και κατά τις φορτοεκφορτώσεις στους χώρους απόθεσης του πετρώματος. Τα τεμαχίδια αυτής της σκόνης περιέχουν, όπως και το πέτρωμα, βαρέα μέταλλα τρεμολίτη και χαλαζία. Οι τεράστιες αυτές ποσότητες σκόνης θα μετακινούνται με τον άνεμο και θα αποθέτονται ως ξηρή απόθεση στην επιφάνεια του εδάφους, στα επιφανειακά νερά, στη θάλασσα και στο υπέργειο τμήμα των φυτών..

Τα προβλήματα από τη σκόνη δεν αφορούν μόνο τους κατοίκους της περιοχής των μεταλλείων αλλά και αυτούς που διαμένουν σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις από τις Σκουριές. Επίσης η σκόνη που θα κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα μπορεί να μετακινηθεί με το νερό της βροχής και να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους, των φυτών κι άλλων περιοχών.

Η χρησιμοποίηση για άρδευση ρυπασμένου με βαρέα μέταλλα επιφανειακού ή υπόγειου νερού, επιτείνει τη ρύπανση του εδάφους ενώ η χρησιμοποίησή του ως πόσιμου από ζώα και ανθρώπους, οδηγεί σε συσσώρευση βαρέων μετάλλων στον οργανισμό τους η οποία έχει πολύ δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία τους.

Σε μια περιοχή που η ατμόσφαιρα, το νερό και τα γεωργικά προϊόντα είναι εν δύναμή ρυπασμένα, στην οποία θα γίνονται συχνές ανατινάξεις και θα κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα τόνοι τοξικής σκόνης δεν θα μπορεί να ζει κανένας είτε είναι εργάτες είτε όχι …

Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια ιστορική στιγμή που οι μεταλλωρύχοι θα κλιθούν να παίξουν το ρόλο του μισθοφορικού στρατού της Eldorado Gold και των εκβιαστικών χειρισμών της και θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα κινηθούν προς το συμφέρον του τόπου και της ζωής των ίδιων και των συνανθρώπων τους, ή θα παραμείνουν απόλυτα υποταγμένοι στις καταστροφικές δραστηριότητές της, μένοντας στην αιωνιότητα ως προδότες και συνένοχοι στο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που η ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ πράττει σε πολλά σημεία του πλανήτη.
Είναι η ίδια στιγμή που θα γίνει ξεκάθαρη και στον πιο κολλημένο η βούληση της πολιτικής σκηνής..

Η παράσταση συνεχίζεται.

Krokos…

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες