Πάτρα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στις καταλήψεις

0
1225

Λάβαμε 29/10/2020 από epitaprosw.espivblogs.net

Απέναντι στην κρατική καταστολή και τις επαπειλούμενες εισβολές στις καταλήψεις… Ούτε βήμα πίσω!

Κάτω τα χέρια από τους χώρους του αγώνα και τις κοινωνικές-ταξικες αντιστάσεις

Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Πανελλαδική μέρα δράσης για αλληλεγγύη στις καταλήψεις

Συγκέντρωση αντιπληροφορησης στις 12μ. Στην πλατεία Γεωργίου

Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος Επί τα Πρόσω