Κομοτηνή: Κάλεσμα σε πορεία 6 Δεκέμβρη

Παρασκευή 6 Δεκέμβρη ώρα 18:00

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Λάβαμε 03/12/2019

Καλούμε σε πορεία 6 Δεκέμβρη ώρα 18:00

στην παλιά νομική και συμμετέχουμε στην πορεία

με το μπλοκ της Συνέλευσης για την Επανοικειοποίηση των Πανεπιστημιακών Χώρων

utopia-ad.org

Κομοτηνή: Κάλεσμα σε πορεία 6 Δεκέμβρη

Απαντήστε

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της Εντάξει Πληροφορίες