Αθήνα: Κάλεσμα σε πορεία ενάντια στη βία κάθε μπάτσου, σφαγέα, βιαστή

0
1147

Λάβαμε 23/11/2019

ΚAΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25 ΝΟEΜΒΡΗ

ΑΘHΝΑ ΠΛΑΤEIA ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 25/11-18:00

ANTISPE QUEER TRANSFEMINISTA

For English scroll down

Όταν για την Κυριαρχία η 25η Νοεμβρίου είναι μια “επετειακή” μορφή αναγνώρισης της βίας και της εξάλειψης της, για εμάς η επιθυμία και η ανάγκη να βρισκόμαστε στο δρόμο και να διεκδικούμε το χώρο μας είναι ζήτημα προσωπικό και καθημερινό.

Με αφορμή την “Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών” κάνουμε κριτική στην κανονικοποίηση του αγώνα μας και καλούμε όσα μοιράζονται την ανάγκη για μια συλλογική αντίσταση και εξέγερση ενάντια στην κακοποίηση και τον βιασμό των έμβιων υποκειμένων, θηλυκών και άλλων, ανθρώπινων και μη.

Βιώνοντας τον αποκλεισμό των ταυτοτήτων μας κυρίως σε θεσμικό, αλλά και κινηματικό επίπεδο, αντιστεκόμαστε στην απαλοιφή και αποσύνδεση μας από τον αγώνα ως τρανς, non binary, κουιρ θηλυκότητες και αρρενωπότητες, αναρχικά και φτωχά υποκείμενα. Από αυτές τις θέσεις, με ένα πρόταγμα ολικής απελευθέρωσης αγωνιζόμαστε ενάντια στην cis ετεροπατριαρχία, το σπισισμό και τον καπιταλισμό, που κακοποιεί και βιάζει τα ζώα δίπλα μας και κοντά μας καθημερινά.

Εν απουσία συνολικής συμπερηλιπτικότητας στο φεμινιστικό και αναρχικό χώρο όσων προαναφέραμε, διεκδικούμε την ορατότητα των προταγματων μας και την αναγνώριση των βιωμάτων καταπίεσης και ανάγκης μας για αυτοοργάνωση, κατεβαίνοντας στην πορεία της Δευτέρας 6 ώρα στην Κλαυθμώνος, αναγνωρίζοντας αυτήν ως μια αρχή δημιουργίας συντροφικών σχέσεων, που θα μας ενδυναμώνουν, ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα των διεκδικήσεων και της απελευθέρωσής μας.

Ούτε σπισισμός ούτε cis ετεροπατριαρχία, τρανσφεμινισμός και αντισπε αναρχία.

Vegan κουζίνες, καμμένα μπατσικά, διαθεματικοί αγώνες ως τη λευτεριά.

Και από τα γουρούνια ζητάμε μια συγγνώμη, μπάτσοι φασίστες δολοφόνοι

Antispe queer transfeminista


While for the Kyriarchy the 25th of November is an ‘anniversal’ recognition of violence and its elimination, for us the desire and need to be in the streets and reclaim our space is a personal and everyday fight.

Given the occasion of the “International Day for the Elimination of Violence against Women” we enact critique against the cooptation of our struggle and call all those who share the need for a collective resistance and insurrection against the oppression and rape of living subjects, feminine and more, human or not.

Experiencing the exclusion of our identities mainly on institutional, but also on a movement-wide level, we resist the co-optation and disconnection of our struggle as trans, non-binary, queer femininities and masculinities, anarchist and poor subjects. From these positions, with an imperative for total liberation, we are fighting against the cis-heteropatriarchy, speciesism and capitalism that violates and rapes animals around us.

Given the complete lack of inclusivity in the feminist and anarchist space, we reclaim the visibility of our imperatives, the recognition of our experiences of oppression and the need for self-organisation, attending the demonstration on Monday 6pm at Klaythmonos Square, recognizing this as an initiative for the creation of bonds that empower us, in order to continue the fight for our personal and societal liberation.

Neither speciesism, neither cis-heteropatriarchy, transfeminism and Antispe anarchy.

Antispe queer transfeminista