Αθήνα: Κάλεσμα σε ενα τρανσφεμινιστικό μπλόκ για την πορεία αλληλεγγύης

0
317

Λάβαμε 06/03/2020

Ο φασισμός ως δομικό στοιχείο κάθε κράτους και της εκάστοτε διακυβέρνησης του, απαξιώνει την ύπαρξη ατόμων*. Ως μια συλλογικότητα που απαρτίζεται από τρανσφεμινιστά, αναρχικα, ελευθεριακα, λοξά/queer, αντισπισιστά, φτωχές και λευκές άνθρωπες στεκόμαστε αλληλέγγυα σε όλα όσα βιώνουν κάθε είδους διακρατικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πόλεμο. Αναγνωρίζουμε ότι ο πόλεμος είναι μια μόνιμη κατάσταση παντού γύρω μας, η οποία αναπαράγεται μέσω διαφόρων πρακτικών, εκτοπίζοντας τα άτομα από τα ζωτικά τους οικεία περιβάλλοντα ή/και κάνοντας τα πιο καταπιεστικά και μη βιώσιμα για εκείνα. Συγκεκριμένα και το ελληνικό κράτος πάντα βασιζόταν σε καθεστώτα εξαίρεσης, στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης και σε εθνοκαθάρσεις. Το κράτος μέσω της κατηγοριοποίησης του “άλλου” προωθεί την διάκριση και αναπαραγωγή υπονομιακών ομάδων, επιδεικνύοντας όλα τα μέσα κυριαρχίας του. Με αυτό τον τρόπο η ήδη θεμελιωμένη κατασκευή μιας εθνικής ταυτότητας βρίσκει εύφορο έδαφος να εξελιχθεί, μέσω της νομιμοποίησης περεταίρω βίας που ασκείται από εθνοπατριαρχικά συστήματα πάνω στις υπονομιακές και καταπιεσμένες ταυτότητες. Με αφορμή τις τελευταίες συγκυρίες και τα γεγονότα στον Εβρο και στα νησιά στεκόμαστε απέναντι σ ’αυτή τη βία και στα σύνορα.
Καλούμε το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 6:00 στο Μοναστηράκι σε Ένα Τρανσφεμινιστικό Μπλόκ

*ως άτομα αναγνωρίζουμε όχι μόνο τα άνθρωπα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζώα και υπάρξεις

Queer Nτεκαπαζ

Fascism, one of the structural elements of the state and its governance devalues the existence of individuals*. Since we are a collective consisting of transfeminists, anarchists, libertarian, queer, anti-speciests, poor and white individuals we stand in solidarity with those that experience every interstate, social and environmental war.
We recognize that war is a perpetual situation all around us, reproduced by various means and practices, dislocating individuals from their vital and familiar environments and/or making those environments more oppressive and non viable for them. Specifically, the greek state also has always relied upon states of exception, the founding of concentration camps and ethnic cleansings. The state, by categorizing the “other”, promotes the reproduction of discrimination of underprivileged groups and displays all its means of domination. In this way the already establisted construct of national identity finds fertile ground to evolve, through the legalization of even more violence, exercised by nationalist/patriarchical systems on underprivileged and oppressed identities. Ocasioned by the latest circumstances and the situation in Evros and the islands we declare that we stand against this violence and against borders. We invite everyone on Saturday 7/03, at 18.00 in Monastiraki square to a transfeminist block.

*as individuals we count not only people, but also every other animal and existance.

Queer Nτεκαπαζ