Αργυρούπολη: Άνοιγμα του Υπόστεγου

0
1496

Λάβαμε 20/05/2020 via ypostego.wordpress.com

Ενάντια στο καθεστώς φόβου και απομόνωσης επανασυγκροτούμε τις κοινότητες αγώνα.

Αυτήν την Κυριακή 24/5 από τις 7 το Υπόστεγο ανοίγει για συνάντηση και χαλαρή κουβέντα στον κήπο.

Στο Υπόστεγο υπάρχει έντυπο, κινηματικό υλικό ενώ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη καθώς και βιβλιοπωλείο.