Αλληλέγγυοι Λειτουργοί Υγείας: Ενάντια σε κάθε περίφραξη και περιστολή του δικαιώματος στην απεργία

0
191

Το πολυνομοσχέδιο για την ρύθμιση των απεργιών, μας φέρνει στο νου την προσπάθεια του κράτους για τον έλεγχο της αλληλεγγύης. Δύο χρόνια πριν, προσπάθησε να επιβάλει τον έλεγχο όλων όσων στέκονταν δίπλα στους πρόσφυγες, οι οποίοι συνέρεαν κατά εκατοντάδες, διαχωρίζοντας τους σε πιστοποιημένους και μη. Τώρα, θεσμοθετεί μια ακόμα περίφραξη, απλά εις βάρος των εργαζομένων αυτή τη φορά. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μας φαίνεται ούτε και είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Το φαινόμενο των περιφράξεων ανάγεται στο Μεσαίωνα και η γενίκευσή τους προσδιορίζεται στις απαρχές του καπιταλισμού, με την περίφραξη της κοινοτικής γης και τη θεσμοθέτηση της ατομικής ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία των περιφράξεων διαρκώς επεκτείνεται και σχετίζεται με τη μονιμότητα της πρωταρχικής συσσώρευσης, η οποία είναι αναγκαίο συστατικό του καπιταλισμού, ο οποίος συνεχώς αναπαράγεται μέσω παλαιότερων αλλά και νέων περιφράξεων, για τον έλεγχο γύρω από τα φυσικά κοινά (αέρας, θάλασσες, ποτάμια, λίμνες, δάση), τα δημόσια κοινά (υποδομές, δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία, δίκτυα κοινής ωφέλειας) τα πολιτισμικά κοινά (γλώσσα, επιστήμες, τέχνες), τα αστικά κοινά (ελεύθεροι, κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι, χώροι πρασίνου, δίκτυα υποδομών), τα γενετικά κοινά (γονίδια) κοκ.

Το αναφαίρετο δικαίωμα στην απεργία δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν πολυνομοσχέδια αυτού του τύπου και οι κάθε τύπου νομοθετικές ή θεσμικές διαδικασίες περίφραξης των ζωών μας είναι να βρεθούν αντιμέτωπες με δυναμικά κοινωνικά κινήματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύονται πολιτικά από κομματικούς και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, ούτε διαπραγματεύονται ένα καλύτερο κράτος (σοσιαλδημοκρατία), αλλά στοχεύουν στην αυτοοργάνωση των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο αυτό οι Αλληλέγγυοι Λειτουργοί Υγείας (ΑΛΥ) στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις ενάντια σε κάθε περίφραξη & περιστολή του δικαιώματος στην απεργία.

Αλληλέγγυοι Λειτουργοί Υγείας
15/1/2018