Αρχική » Όροι Χρήσης | mpalothia

Όροι Χρήσης | mpalothia

Εισαγωγή

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (http://mpalothia.net) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Η mpalothia δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

>> Περί του mpalothia, μπορείτε να δείτε περισσότερα στο Μανιφέστο του.

► Πνευματικά Δικαιώματα

To mpalothia, βρίσκεται κάτω από άδεια copyleft, μα αυτό δεν συνεπάγεται πως υπάρχει περίπτωση, ορισμένες φορές, κάποιο μέρος από το υλικό τρίτων που μας αποστέλνεται να βρίσκεται κάτω από πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν οι δημιουργοί τους και μόνο. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, τόσο σε αναδημοσιεύσεις, μα και σε άλλες περιπτώσεις, προσθέτουμε πάντοτε την πηγή που το αντλήσαμε.
Από εμάς επιτρέπεται αποθήκευση και αντιγραφή ολόκληρων κειμένων ή μέρους αυτών σε προσωπικούς υπολογιστές και χρήση τους για κινηματική χρήση, σύμφωνα πάντα με την Ανοιχτή Άδεια Χρήσης του mpalothia.
► E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από το Δικτυακό μας τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε.

Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service (πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία Δράσεων).

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποι@ ενδιαφερόμεν@.
► Forum / Νetwork

Η παρεχόμενη από τον δικτυακό μας τόπο υπηρεσία του forum και network, δίνει την δυνατότητα σε όσους από τους χρήστ@ / επισκέπτ@ το επιθυμούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και προβληματισμούς που προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας και να διατυπώνουν τις απόψεις τους μέσω γραπτών μηνυμάτων. Οι απόψεις που κάθε φορά διατυπώνονται πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν για αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων, δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Φυσικά, κάθε φασιστικός λόγος, εμπορευματοποίηση, έκθεση προσωπικών δεδομένων και ατομικές προσβολές, σε καμία περίπτωση δεν γίνονται ανεκτά.

► Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
Τα πάντα άλλωστε, είναι θέμα προσωπικής κρίσης.
► Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου, είναι κάτι που το θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικό και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν.

Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να προστατέψουμε οπουδήποτε χρήστη/ρια εκθέτει εν’ αγνοία τ@ προσωπικά τ@ δεδομένα, αποκρύπτοντάς τα και ενημερώνοντας τον/την σχετικά.

>Δείτε αναλυτικότερα: Πολιτική απορρήτου του mpalothia.net.

► Συνομιλίες

Στον δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο διαδίκτυο, με βάση τους όρους που υπαγορεύει η στοιχειώδης ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.

Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες, μέσω αυτού του τρόπου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον δικτυακό μας τόπο.
Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν.
► «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
► Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Το mpalothia, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του mpalothia για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η mpalothia, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

To mpalothia σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό του.

>> Δείτε περισσότερα: Αποποίηση Ευθυνών.

► Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε τον δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
► Πολιτική Δημοσίευσης

Το mpalothia, δίνει την ευκαιρία σε ομάδες, συλλογικότητες, εγχειρήματα και μεμονωμένους ανθρώπους να αποστέλλουν ανώνυμες ή επώνυμες δημοσιεύσεις, υιοθετώντας την open publishing τακτική, όπως και πολλές άλλες σελίδες αντιπληροφόρησης στον κόσμο καθώς η ανοιχτή δημοσίευση είναι ένα από τα εφόδια που έχουμε στην προσπάθεια να πάρουμε την πληροφόρηση στα χέρια μας.

>> Δείτε σχετικά: Πολιτική Δημοσίευσης.

► Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το mpalothia.net, όπως και κάθε άλλο domain-name είναι καταγεγραμμένο στο Μητρώο Inteernet και συνεπώς και αυτό διέπεται από κάποιους επιβεβλημένους και συγκεκριμένους, όρους διατάξεις και νομοθεσίες.

Το domain με την κατάληξη .net, διέπεται από τις διατάξεις του αμερικάνικου δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ’ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα δικαστήρια των ηπα.
Το πώς θα πράξουμε βέβαια εμείς, σαν αναρχικοί, είναι άλλη υπόθεση.