Αρχική » Αποποίηση Ευθυνών

Αποποίηση Ευθυνών

Oι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας αποτελούν μια προσφορά υπηρεσίας [αντί-ενημέρωσης] και δεν αντικαθιστούν την παροχή συμβουλών σε προσωπικό επίπεδο. Παρά την προσεκτική απόκτηση και διάθεση των πληροφοριών, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν εγγυόμαστε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στην «mpalothia”, εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι: «η mpalothia δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται εδώ”.

To mpalothia είναι μια open-publishing σελίδα και με παράλληλη λήψη ειδήσεων, δράσεων, ρεπορτάζ, ανάληψης ευθυνών και άλλων, με ποίκιλους τρόπους (mail, socials, με προσωπική συνάντηση, κλπ).
Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύσουμε κάποιες επιστολές που μας αποστέλνετε, για λόγους που κρίνουμε πως δεν συνάδουν με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και το Μανιφέστο του mpalothia.


Δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση

Εργαζόμαστε πάνω σε τρόπους με τους οποίους να επιλέγονται οι πιο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών.
Μα παρ’ ολ’ αυτά, ουδείς/μια εκ των διαχειριστών/ριων, συντακτών/ριων, των συνεισφερόντων/σων, χειριστών/ριων ή οποιοσδήποτε άλλου/ης που συνδέεται με την «mpalothia” με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να είναι αρμόδιος/α για την εμφάνιση οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή που συνδέονται από αυτές τις ιστοσελίδες και τις ενημερώσεις που μας στέλνουν.

To mpalothia.net, δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ούτε η αναφορά μέσω συνδέσμων (links) στις ιστοσελίδες αυτές, υποδηλώνει ότι το mpalothia επικυρώνει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Μη υποχρεωτική αποδοχή ή/και παρότρυνση

Το ίδιο ισχύει τόσο με τις απεσταλμένες και δημοσιεύσεις, επιστολές και δράσεις που μας στέλνουν, όσο και για τις δημόσιες δημοσιεύσεις χριστών και επισκεπτών της ιστοσελίδας σε κοινοχρήστους χώρους της (πχ: forum, blog, network, σχολεία).
Δεν σημαίνει πως πάντοτε το mpalothia τα αποδέχεται στο σύνολο ή σε μέρος τους.
Αυτό ισχύει και για τις δημοσιεύσεις μεμονωμένων συντακτών/ριων, οι οποίες πρωτίστως εκπροσωπούν τον εαυτό τους και όχι κατ’ ανάγκη και το mpalothia.

Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η αποδοχή ή όχι των πληροφοριών και καλεσμάτων, αποτελεί ατομική υπόθεση τους καθενός/μιας και δεν σημαίνει απαραίτητα πως το mpalothia παροτρύνει σε οτιδήποτε.

 

Ευθύνη Χρήσης
Επίσης, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από όπου βλέπετε αυτές τις πληροφορίες. Η «mpalothia” δεν έχει πρόβλημα – σε ιδεολογικό επίπεδο – με την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, αλλά καθώς αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διακομιστές στην πολιτεία της Orem, UT, στις ηπα, διατηρούνται υπό την προστασία που προσφέρεται από το σύνταγμα και τους νόμους των ηνωμένων πολιτειών.

Οι νόμοι στη χώρα σας μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης έκφρασης όσο οι νόμοι των ηνωμένων πολιτειών ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των ηνωμένων εθνών, και υπό αυτήν τη μορφή, η «mpalothia” δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων εάν την συνδέσετε με μια συγκεκριμένη περιοχή ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται εδώ.

 

Χρήση του παρεχόμενου περιεχομένου
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας αυτής αποτελούν είναι μόνο για κινηματική χρήση και απαγορεύεται η χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μαζί μας και την γραπτή έγκρισή μας.

Σε κάθε περίπτωση, να λάβετε υπόψιν σας τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την, Άδεια Χρήσης του mpalothia.

mpalzoom