4η δίκη ΣΠΦ – 36η συνεδρίαση, Τετάρτη 26.3.14

Στη σημερινή συνεδρίαση είχαν κληθεί 20 μάρτυρες του κατηγορητηρίου και εμφανίστηκαν 14, ενώ δύο από τους απόντες έστειλαν βεβαιώσεις κωλύματος. Θα είχαμε μια ακόμη συνεδρίαση ρουτίνας, αν δεν κατέθεταν δύο μετανάστες, εργάτες καθαριότητας που δούλευαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών στην Π. Ράλλη (σε εργολάβο καθαριότητας, τα γνωστά δουλεμπορικά γραφεία). Στην Π. Ράλλη η ΣΠΦ είχε βάλει βόμβα για να καταγγείλει το διαρκές έγκλημα σε βάρος των μεταναστών που συντελείται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών.

Η πρώτη μάρτυρας, μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις συνηγόρων αν είδε να κακομεταχειρίζονται οι αστυνομικοί μετανάστες, παραδέχτηκε ότι είδε τέτοια γεγονότα σε βάρος μεταναστών και συμπλήρωσε ότι κι αυτή ως μετανάστρια αντιμετώπιζε προβλήματα από τους αστυνομικούς. Ο δεύτερος μάρτυρας είχε καταθέσει στον ανακριτή, προφανώς μετά από πίεση και χωρίς να εφαρμοστεί η βιομετρική μέθοδος, ότι ο ένας που είδε να απομακρύνεται μοιάζει με κάποιον στις φωτογραφίες που του έδειξε ο ανακριτής, αλλά δεν είναι σίγουρος! Εννοείται ότι του επιδείχτηκαν μόνο φωτογραφίες μελών της ΣΠΦ, γεγονός που παραδέχτηκε και ο πρόεδρος του τρομοδικείου Γ. Μιχολιάς.

Ο μάρτυρας απ’ όλο το στήσιμό του φαινόταν ότι ήταν τρομοκρατημένος κι αυτό ήταν γενική διαπίστωση. Ο Χρ. Τσάκαλος επεσήμανε στον πρόεδρο, ότι όλη η στάση του μάρτυρα πιστοποιεί τον φόβο του και του ανέφερε συγκεκριμένα περιστατικά που προηγήθηκαν της δικής του παρέμβασης. Επειδή ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν αναγνώρισε κανέναν, ο πρόεδρος του θύμισε ότι στον ανακριτή αναγνώρισε κάποιον, επιδιώκοντας προφανώς να κάνει το ίδιο και στο ακροατήριο, με στόχο να δέσει την κατηγορία. Ο μάρτυρας επέμεινε ότι στον ανακριτή είπε μεν ότι μοιάζει, αλλά ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι δεν είναι σίγουρος. Ο πρόεδρος επέμεινε και λέγοντάς του ότι αυτός που αναγνώρισε στον ανακριτή είναι ανάμεσα σ’ αυτούς που κάθονται πίσω του ως κατηγορούμενοι (!), του ζήτησε να γυρίσει και να δει ποιος είναι. Την πρώτη φορά που γύρισε ο μάρτυρας δήλωσε ότι δεν αναγνώρισε κανένα από τους παριστάμενους. Ο πρόεδρος επέμεινε να δει ξανά τους κατηγορούμενους κι αυτή τη φορά έδειξε τον Δ. Πολίτη, που όμως δεν ήταν αυτός που «αναγνώρισε» στον ανακριτή! Ο πρόεδρος έβαλε το μάρτυρα να δει τις φωτογραφίες που του έδειξαν στον ανακριτή. Συνήγορος παρενέβη και επεσήμανε στον πρόεδρο ότι δεν έπρεπε να πει στον μάρτυρα ότι αυτός που αναγνώρισε βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορούμενους και πως αν είναι να του δείξει φωτογραφίες, να μην του δείξει μόνο αυτού που αναγνώρισε.

Ολο αυτό το πίσω-μπρος του μάρτυρα, με υπόδειξη του προέδρου, το επεσήμανε ο Χρ. Τσάκαλος, για να αποδείξει ότι ο μάρτυρας καταθέτει με φόβο. Με την τοποθέτηση αυτή συμφώνησε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το φόβο στο μάρτυρα δεν τον προκαλεί ο ίδιος. Ομως, όταν ένας μάρτυρας είναι τόσο φοβισμένος και τρακαρισμένος στο ακροατήριο, στον ανακριτή  και στην Αντιτρομοκρατική ο φόβος του… σπάει το κοντέρ.

Στον πρόεδρο επισημάναμε ότι τόσο στον ανακριτή όσο και στο ακροατήριο, κατά τη διαδικασία των αναγνωρίσεων παραβιάστηκε η βιομετρική μέθοδος για τις αναγνωρίσεις μέσω φωτογραφιών. Ιδού ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ιατροδικαστική» του Κ. Ηλιάκη, που διετέλεσε καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, για να θυμίσουμε στον πρόεδρο του τρομοδικείου τις φανερές παραβιάσεις του στη διαδικασία αναγνώρισης που εφαρμόζει:

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ο καθορισμός της ταυτότητας των ζώντων ανθρώπων στηρίζεται εις την ανθρωπολογία και δη την ανθρωπομετρίαν και την ανατομικήν, επιτυγχάνεται δε διά της εφαρμογής διαφόρων μεθόδων. Οι μέθοδοι αύται είναι: 1) Η φωτογραφία, 2) οι μετρικοί χαρακτήρες, 3) οι περιγραφικοί χαρακτήρες, 4) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επαγγελματικά και μη, 5) ο χαρακτηρισμός της ηλικίας και 6) τα δακτυλικά αποτυπώματα.

1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Η φωτογραφία αποδίδουσα τους φυσιογνωμικούς χαρακτήρες  του προσώπου εφαρμόζεται ανέκαθεν προς καθορισμόν της ταυτότητας ατόμου τινός, συμβάλλουσα  μεγάλως και αποτελεσματικώς εις τον σκοπόν τούτον…
  2. Διά την χρησιμοποίηση της φωτογραφίας, ως μέσου εξακριβώσεως της ταυτότητας, είναι ανάγκη να λαμβάνονται δύο φωτογραφίαι, μία κατά πρόσωπο και ετέρα εκ των πλαγίων, εις ήν να απεικονίζεται το πτερύγιο του ωτός και η γραμμή της ράχεως της ρινός, άτινα παρέχουν λίαν χαρακτηριστικά σημεία καθορισμού της ταυτότητας, λόγω της υφισταμένης διαφοράς μεταξύ δύο ατόμων.
  3. Εξ’ άλλου  η λήψις της φωτογραφίας ίνα αποδώση εις την προσπάθεια καθορισμού της ταυτότητας, πρέπει να λαμβάνεται δι’ αρίστης φωτογραφικής μηχανής εξ ωρισμένης αποστάσεως υπό λίαν εξησκημένου προς τούτο προσώπου…

2. ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Οι μετρικοί χαρακτήρες διά να βοηθήσουν εις τον καθορισμόν της ταυτότητας πρέπει να είναι σταθεροί, να μην μεταβάλλωνται δηλονότι διά της προόδου της ηλικίας. Διά τούτο πρέπει να γίνεται λήψις και χρήσις αυτών μετά την πλήρη ενηλικίωσιν του ανθρώπου. Οπως η φωτογραφία, ούτω και οι μετρικοί χαρακτήρες  αυτοί και μόνον δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν εις την εξακρίβωσιν της ταυτότητας  ατόμου τινός, διότι παρερχομένης της ηλικίας αύται μεταβάλλονται αισθητώς, ή αλλοιούνται λόγω παθήσεων των οστών ή ένεκα καταγμάτων αυτών…

Τα λαμβανόμενα ταύτα μέτρα από του σώματος είναι το ανάστημα, το ύψοςτου καθημένου ανθρώπου, το μήκος των άνω άκρων εν οριζοντία θέσει ευρισκομένων (μήκος οργυιάς), από δε της κεφαλής, η προσθιοπιστία διάμετρος ή μετωποϊνιακή ή αμφιβρεγματική ή αμφιζυγωματική και το μήκος του δεξιού ωτός , τέλος από των άκρων, το μήκος του αριστερού πέλματος,  του μέσου και του μικρού δακτύλου της αριστεράς χειρός και το μήκος του αριστερού αντιβραχίου υπό ορθή γωνίαν».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Απρίλη.

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Αναδημοσίευση από ΚΟΝΤΡΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μπισκότα σε ορισμένες λειτουργίες της ΕντάξειΠληροφορίες